Casestudie: Laserinterferometer voorkomt fouten bij kalibratie van lineaire meetschalen (pdf)

File size: 877 kB Language: Nederlands Part number: H-5650-5012

Om consistent een meetnauwkeurigheid binnen een micron te behalen, was foutcompensatie een essentieel ontwerpcriterium bij de ontwikkeling van een automatisch kalibratiesysteem voor lineaire meetschalen door het Standards and Calibration Laboratory (SCL) in Hongkong. Een Renishaw XL-80 laserinterferometer en XC-80 compensator werden gebruikt om goed met eventuele bronnen van Abbe-fouten en veranderingen in de omgevingscondities om te gaan.

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Didn't find what you were looking for?

Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help.