Skip navigation

HR - UPOZORENJE

OPREZ: Prije raspakiravanja i instaliranja sustava sonde SP25M, korisnik mora pažljivo pročitati donje sigurnosne upute i osigurati da ih cijelo vrijeme poštuju svi rukovatelji koji koriste sustav sonde. Korištenje kontrola ili podešavanja, ili karakteristike postupaka drugačije od ovdje navedenih, može prouzročiti izlaganje opasnom infracrvenom zračenju.

Rukovatelji moraju biti obučeni za korištenje i primjenu sustava sonde SP25M i pripadajućih proizvoda, u kontekstu stroja koji je njima opremljen, prije nego što dobiju dopuštenje rada na stroju.

NAPOMENA: Reference se nalaze ispod za značajke označene s [†] [‡] [♦] na donjem crtežu. Uvjerite se da dobro razumijete sve sigurnosne upute. Preporučuje se upoznavanje s komponentama sustava SP25M, kako je prikazano u sljedećim poglavljima:
  • Pregled komponenti sustava
  • Shematski dijagram komponenti sustava sonde
  • Shematski dijagram FCR25 okvira za fleksibilnu promjenu
  • Shematski dijagram FCR25 TC stalka za fleksibilnu promjenu

Sustav sonde SP25M ima mehaničku zaštitu od prekomjernog hoda danu u osi +Z, putem fiksnog graničnika. Upravljački sustav stroja zato mora moći zaustaviti kretanje stroja, u ovoj osi sonde, prije dosezanja graničnika. Ako se to ne dogodi, korisnik mora nositi zaštitu za oči tijekom rada za slučaj lomljenja igle.

Potrebno je paziti kako se optički prozori (označeni s [♦]), koji se nalaze na korpusu i na modulu, ne bi oštetili, jer su načinjeni od stakla i mogu prouzročiti ozljede.

OPREZ: U nekim komponentama sustava SP25M i pridruženih proizvoda koriste se trajni magneti. Važno je držati ih podalje od predmeta koji mogu biti zahvaćeni magnetskim poljima, npr. sustavi pohrane podataka, elektrostimulatori srca, satovi itd.

LED sigurnost

Korpus SP25M sadrži ugniježdene visokoenergetske LED izvore (označene s [†]) koji emitiraju nevidljivo infracrveno zračenje. Ti izvori se izlažu ako nije priključen modul SM25-# ili TM25-20.

Uklanjanje modula prekida dva skupa kontakata sigurnosne sklopke (označene s [‡]) na automatsko isključenje LED napajanja i osigurava sigurnost korisnika.

Kontakte sigurnosne sklopke potrebno je pregledavati i provjeravati u odgovarajućim intervalima, kako biste se uvjerili da su čisti i bez zagađenja iz zraka, poput prašine, taloga ili ivera. U malom broju slučajeva, takvo zagađenje moglo bi prouzročiti kratki spoj zatika te time povećati opasnost odašiljanja energije na LED-ove dok modul nije priključen. Nikada nemojte vodljive predmete priključivati na ili između kontakata. Slijedite upute za čišćenje u poglavlju Održavanje.

Prije pregleda uvijek skinite korpus SP25M sa glave sonde.

U slučaju ozbiljnih oštećenja ili pukotina na bilo kojem dijelu korpusa SP25M ili vanjskog kućišta modula za skeniranje, ODMAH odspojite napajanje, uklonite dijelove i nemojte ih pokušavati ponovno koristiti te kontaktirajte svojega dobavljača za savjet.

Sigurnosni prikazi

Ovi dijagrami prikazuju značajke označene s [†] [‡] [♦], koje se navode u ovim sigurnosnim preporukama.

Korpus SP25M sonde

Završni prikaz prikazuje kinematički spoj na modul

SP25M safety illustration - body end

SP25M kinematički spoj na modul

Moduli SM25 skeniranja

Završni prikaz prikazuje kinematički spoj na korpus

SP25M safety illustration - module end

SP25M kinematički spoj na korpus