Skip navigation

HU - Általános biztonsági javaslatok

FIGYELMEZTETÉS: Az SP25M mérőrendszer kicsomagolása és telepítése előtt a felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia az alábbi biztonsági utasításokat, és gondoskodnia kell arról, hogy azokat a mérőrendszer minden kezelője, mindig betartsa. Az itt leírtaktól eltérő vezérlőszervek, beállítások vagy módszerek alkalmazása esetén a felhasználót veszélyes infravörös sugárzás érheti.

A kezelőknek még azt megelőzően képzésben kell részesülniük az SP25M mérőrendszer és a kapcsolódó termékek használata és alkalmazása terén, mielőtt engedélyezik számukra a gép kezelését. A képzés során az érintett termékek használatát azon a gépen kell elsajátítani, amelyre azokat felszerelik.

MEGJEGYZÉS: Az alábbi utalások a lentebb látható ábrákon [†] [‡] [♦] szimbólummal jelölt részekre vonatkoznak. Kérjük, győződjön meg arról, hogy minden biztonsági utasítást világosan megértett. Azt javasoljuk, hogy ismerkedjen meg az SP25M rendszer összetevőivel; a kapcsolódó tudnivalók a következő fejezetekben olvashatók:
  • A rendszer összetevőinek áttekintése
  • A mérőfejes rendszer összetevőinek sematikus ábrája
  • Az FCR25 flexibilis csereállvány sematikus ábrája
  • Az FCR25 TC flexibilis csereállvány sematikus ábrája

Az SP25M mérőfejes rendszer mechanikus túlfutásvédelemmel rendelkezik a mérőfej +Z tengelyén, amit egy rögzített ütköző biztosít. A gépet vezérlő rendszernek ezért le kell tudnia állítani a gép mozgását a mérőfej említett tengelyén, mielőtt az elérné az ütközőt. Amennyiben ez nem teljesül, a felhasználónak szemvédő eszközt kell viselnie a gép kezelése közben arra az esetre, ha a tapintószár esetleg eltörne.

Ügyelni kell arra, hogy a készülék házán és a modulon található optikai ablakok (amelyeket az ábrán [♦] jelöl) ne sérülhessenek meg, mivel ezek üvegből készültek, és törés esetén sérülést okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS: Az SP25M rendszer és a kapcsolódó termékek egyes alkatrészeiben állandó mágnesek találhatók. Ezeket távol kell tartani olyan tárgyaktól, amelyeket a mágneses mezők károsíthatnak, pl. adattároló rendszerek, szívritmus-szabályozók, karórák stb.

A LED fényforrásokkal összefüggő biztonsági tudnivalók

Az SP25M egység házába nagy teljesítményű LED fényforrások vannak beépítve (az ábrán [†] szimbólummal jelölve), amelyek láthatatlan infravörös sugarakat bocsátanak ki. Abban az esetben, ha az SM25-# vagy TM25-20 modul nincs csatlakoztatva, ezek a források a sugarakat közvetlenül a szabadba bocsátják ki.

A modul eltávolításának hatására a két megszakító érintkező-egység (amelyeket az ábrán [‡] szimbólum jelöl) leold, automatikusan megszüntetve a LED fényforrás tápellátását, és garantálva a felhasználó biztonságát.

A megszakító érintkezőket rendszeres időközönként ellenőrizni kell, meggyőződve a tisztaságukról és arról, hogy mentesek a levegőben keringő szennyeződésektől, például portól, törmeléktől vagy forgácstól. Nem túl valószínű, de előfordulhat, hogy az ilyen jellegű szennyeződések rövidre zárják az érintkezők tüskéit, megnövelve annak veszélyét, hogy a modul leszerelt állapotában tápáram jut a LED fényforráshoz. Soha ne csatlakoztasson vezetőképes tárgyakat az érintkezőkhöz, vagy azok közé. Kövesse a karbantartási fejezet tisztításra vonatkozó utasításait.

Ellenőrzés előtt mindig szerelje le az SP25M egység házát a mérőfejről.

Ha az SP25M egység házának vagy a szkennelő modul külső burkolatának bármelyik része komolyabban sérülne vagy megrepedne, AZONNAL szüntesse meg a tápellátást. A sérült alkatrészeket távolítsa el, és ne kísérelje meg újból felhasználni őket. Segítségért forduljon a forgalmazóhoz.

Biztonsági ábrák

A következő ábrákon [†] [‡] [♦] szimbólum jelöli azokat a funkciókat, amelyekre az itt olvasható biztonsági előírások utalást tesznek.

SP25M mérőfejház

A modulhoz illeszkedő kinematikus csatlakozó alulnézeti képe

SP25M safety illustration - body end

A modulhoz illeszkedő SP25M kinematikus csatlakozó

SM25 szkennelő modulok

A házhoz illeszkedő kinematikus csatlakozó alulnézeti képe

SP25M safety illustration - module end

A házhoz illeszkedő SP25M kinematikus csatlakozó