Skip navigation

FI - Yleiset turvallisuussuositukset

VAROITUS: Ennen SP25M-luotausjärjestelmän paketin avaamista ja laitteen asennusta käyttäjän tulee lukea turvallisuusohjeet huolellisesti ja varmistua siitä, että kaikki testausjärjestelmää käyttävät henkilöt noudattavat niitä aina. Sellaisten säätöjen ja asetusten teko tai sellaisten menetelmien käyttö, joita ei tässä mainita, saattaa johtaa vahingolliseen altistumiseen infrapunasäteilylle.

Ennenkuin käyttäjien sallitaan käyttää laitetta, heidän tulee olla koulutettuja käyttämään ja soveltamaan SP25M-kuvaluotausjärjestelmää ja siihen liittyviä tuotteita.

HUOMAA: Viittaukset kuviin merkitään symboleilla [†] [‡] [♦] alla olevissa kuvissa. Varmista, että ymmärrät selvästi kaikki turvallisuusohjeet. Suosittelemme tutustumista kappaleissa esitettyihin SP25M-järjestelmän komponentteihin:
  • Järjestelmän komponenttien yleiskuvaus
  • Anturijärjestelmän komponenttien kaaviokuva
  • Joustavan vaihtokehikon FCR25 kaaviokuva
  • Joustavan vaihtokehikon FCR25 TC kaaviokuva

SP25M-anturijärjestelmässä on +Z-akselin mekaaninen liikerajan suojaus, joka on kiinteä pysäytysvaste. Koneen ohjausjärjestelmän on tämän vuoksi kyettävä pysäyttämään koneen liike tässä anturin akselisuunnassa, ennen kuin vaste saavutetaan. Jos tämä ei ole mahdollista, käyttäjän tulee pitää silmäsuojusta kärjen hajoamisen varalta.

Käyttäjän tulee huolehtia siitä, ettei sekä rungossa että moduulissa sijaitseva optinen ikkuna (merkitty [♦]) vahingoitu, sillä se on valmistettu lasista ja voi aiheuttaa tapaturman.

VAROITUS: SP25M-järjestelmän ja siihen liittyvien tuotteiden joissain komponenteissa käytetään kestomagneetteja. On tärkeää, ettei kestomagneettien lähelle viedä tuotteita, jotka saattavat reagoida magneettikenttiin, kuten esim. tiedontallennusvälineitä, tahdistimia, kelloja jne.

LED TURVALLISUUS

SP25M:n runko sisältää kiinteitä suurivirtaisia valodiodilähteitä [merkintä [†], jotka lähettävät näkymättömiä infrapunasäteitä. Nämä säteilylähteet ovat altistettuja, jos SM25-# tai TM25-20-moduulia ei ole kytketty.

Jos moduuli irrotetaan, rikkoutuu kaksi lukituksen kytkimen liitinsarjaa (merkitty [‡]), jotka kytkevät pois LED:in virransyötön ja varmistavat näin käyttäjän turvallisuuden.

Lukituksen liittimet tulee tarkistaa sopivin väliajoin, jotta varmistutaan siitä, että ne ovat kuivat, eivätkä ole likaantuneet esim. pölystä, hiekasta, mudasta tms. Epätodennäköisissä olosuhteissa lika saattaa aiheuttaa oikosulun nastoissa, jonka vuoksi kasvaa riski, että valodiodille syötetään virtaa silloin, kun moduulia ei ole kytketty. Älä koskaan aseta virtaajohtavia esineitä liittimiin tai niiden väliin. Noudata kunnossapitoa esittelevässä kappaleessa annettuja puhdistusohjeita.

Irrota SP25M:n runko luotainpäästä aina ennen tarkistusta.

Jos laite vahingoittuu pahasti tai murtuu mistä tahansa SP25M-skannerin rungon tai skannausmoduulin ulkokuoren kohdasta, irrota VÄLITTÖMÄSTI virtalähde, poista osat äläkä yritä käyttää niitä uudelleen, vaan ota yhteys toimittajaasi lisäohjeiden saamiseksi.

Turvallisuuskuvat

Nämä kaaviot esittävät symboleilla [†] [‡] [♦] merkittyjä kuvia, joihin näissä turvallisuusohjeissa viitataan.

SP25M-anturin runko

Loppukuva, joka esittää kinemaattista liitosta moduuliin

SP25M safety illustration - body end

SP25M:n kinemaattinen liitos moduulin

SM25-skannausmoduulit

Loppukuva, joka esittää kinemaattista liitosta runkoon

SP25M safety illustration - module end

SP25M:n kinemaattinen liitos runkoon