Skip navigation

SL - Splošna varnostna priporočila

POZOR: Uporabnik mora pred jemanjem iz embalaže in montažo merilnega sistema SP25M skrbno prebrati spodnja varnostna navodila ter poskrbeti, da jih bodo dosledno upoštevali vsi operaterji, ki bodo imeli opravka z merilnim sistemom. Uporaba ukazov, nastavitev ali postopkov, ki odstopajo od tukaj opisanih, lahko povzroči izpostavitev nevarnemu infrardečemu sevanju.

Preden začnejo upravljati s strojem, morajo operaterji opraviti usposabljanje za uporabo merilnega sistema SP25M in spremljajočih izdelkov v kontekstu stroja, na katerem je sistem nameščen.

OPOMBA: V besedilu so navedene pozicije s spodnjih ilustracij, ki so označene z [†] [‡] [♦]. Poskrbite, da boste pred uporabo jasno razumeli vsa varnostna navodila. Priporočamo vam, da se seznanite s komponentami sistema SP25M, ki so opisane v naslednjih poglavjih:
  • Pregled komponent sistema
  • Shematski prikaz komponent merilnega sistema
  • Shematski prikaz sistema za fleksibilno menjavo modulov FCR25
  • Shematski prikaz sistema za fleksibilno menjavo modulov FCR25 TC

Merilni sistem SP25M ima mehansko zaščito pred predolgim hodom po osi glave +Z (fiksni prislon). Krmilni sistem stroja mora zaustaviti gibanje stroja po tej osi glave še preden je dosežen končni položaj. V nasprotnem primeru mora operater med delom uporabljati zaščito za oči, ki ga bo zavarovala v primeru loma tipala.

Pazite, da se ne razbije optično okno na telesu in na modulu [označeno z [♦]], ker je izdelano iz stekla in se lahko poškodujete.

POZOR: V nekaterih komponentah sistema SP25M in spremljajočih izdelkih so trajni magneti. Pazite, da take komponente ne pridejo v bližino predmetov, na katere lahko vplivajo magnetna polja; to so npr. sistemi za shranjevanje podatkov, srčni spodbujevalniki, ure itd.

Varnost LED-izvora

V telesu SP25M so vgrajeni LED-izvori visoke moči (označeni z [†]), ki oddajajo nevidno infrardeče sevanje. Ti izvori so izpostavljeni, ko ni nameščen modul SM25-# ali TM25-20.

Ob odstranitvi modula se prekineta dva para zapornih stikalnih kontaktov, označena z [‡]. LED-izvor se pri tem samodejno izklopi in tako zavaruje uporabnika.

Zaporne kontakte redno pregledujte glede čistoče in se prepričajte, da niso umazani s kontaminanti, ki se prenašajo po zračni poti (npr. prah, delci, odrezki). V posebej neugodnih pogojih bi takšna kontaminacija lahko povzročila kratek stik med pini in s tem nevarnost aktivnega napajanja LED-izvorov tudi pri odstranjenem modulu. Nikoli ne priključite prevodnih predmetov na ali med kontakte. Upoštevajte navodila za čiščenje v poglavju Vzdrževanje.

Pred pregledovanjem vedno odstranite telo SP25M z merilne glave.

V primeru večje poškodbe oziroma loma kateregakoli dela telesa SP25M ali zunanjega ohišja modula za skeniranje TAKOJ odklopite napajanje, odstranite dele in jih ne poskušajte ponovno uporabiti. Za nasvet se obrnite na vašega dobavitelja.

Varnostne ilustracije

Ti diagrami prikazujejo dele, označene z [†] [‡] [♦], na katere se sklicujejo ta varnostna navodila.

Telo merilne glave SP25M

Pogled od zadaj, ki kaže kinematično pritrditev na modul

SP25M safety illustration - body end

Kinematična pritrditev SP25M na modul

Moduli za skeniranje SM25

Pogled od zadaj, ki kaže kinematično pritrditev na telo

SP25M safety illustration - module end

Kinematična pritrditev SP25M na telo