Skip navigation

HU - Biztonság

FIGYELMEZTETÉS: A PH20 rendszer kicsomagolása és telepítése előtt a felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia az alábbi biztonsági utasításokat, és gondoskodnia kell arról, hogy azokat a rendszer minden kezelője, mindig betartsa. A kezelőknek még azt megelőzően képzésben kell részesülniük a PH20 rendszer és a kapcsolódó termékek használata és alkalmazása terén, mielőtt engedélyezik számukra a gép kezelését. A képzés során az érintett termékek használatát azon a gépen kell elsajátítani, amelyre azokat felszerelik.

Kérjük, győződjön meg arról, hogy minden biztonsági utasítást megértett. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg a PH20 rendszer összetevőivel.

FIGYELMEZTETÉS: A PH20 rendszer és a kapcsolódó termékek egyes alkatrészeiben állandó mágnesek találhatók. Ezeket távol kell tartani olyan tárgyaktól, amelyeket a mágneses mezők károsíthatnak, pl. adattároló rendszerek, szívritmus-szabályozók, karórák stb.

Üzemeltetés és karbantartás

A termék csak a megfelelő Renishaw vezérlőegységgel használható.

A PH20 rendszer telepítését csak megfelelően képzett szakemberek végezhetik.

NE szerkessze közvetlenül egyik rendszerfájlt sem; az üzembe helyezéskor használandó szoftvercsomagot csak megfelelően képzett szakemberek használhatják.

Bármilyen karbantartási művelet kivitelezése előtt ajánlott a gép áramtalanítása.

A karbantartás keretében csak a megfelelő fejezetben leírt eljárások végezhetők el.

Figyelmeztetések

Legyen óvatos, mert a gép váratlan mozgásokat végezhet. A felhasználónak a mérőfej és a tapintószár teljes munkatartományán kívül kell tartózkodnia. A gép forgalmazójának tájékoztatnia kell a felhasználót a rendszer teljes munkatartományát illetően.

Szerszámgépek és koordináta-mérőgépek használata során mindig javasolt a látásvédelmi eszközök viselése.

A gép gyártójának kötelessége felhívni a felhasználó figyelmét a berendezés használata során fennálló valamennyi veszélyre, beleértve a Renishaw termékeihez tartozó dokumentációban említett kockázatokat is; emellett az ő felelőssége a megfelelő védőelemek és biztonsági megszakító berendezések biztosítása is.

Ezzel kapcsolatban tekintse át a gép gyártója által kiadott kezelési utasítást.

Ügyeljen arra, hogy a fej ne ütközzön a munkadarabnak vagy a koordináta-mérőgép asztalának.

ÜGYELJEN ARRA, hogy a fej a lehető legbiztonságosabban legyen a koordináta-mérőgép tengelyéhez rögzítve.

ÜGYELJEN ARRA, hogy helyzetváltoztatás kérése előtt minden akadályt el kell távolítani a fej útjából.

NE fejtsen ki erőt a fej mozgó alkatrészeire.

Sem reteszelt, sem kioldott állapotban NE mozgassa kézzel a fej tengelyeit.

A termék és a rendszer elemei nem tartalmaznak a felhasználó által javítható alkatrészeket. Ne kísérelje meg szétszerelni a termék egyetlen alkatrészét sem. Kérjük, amennyiben problémája támad, kérje a forgalmazó segítségét.

Csak a Renishaw előírásainak megfelelő kábeleket használjon. A helytelen kábelezés kárt tehet a berendezésben.

A mérőfejet ellenőrző jel bizonyos körülmények között tévesen jelezheti, hogy a mérőfej nem tért ki. Ne hagyatkozzon a mérőfejet ellenőrző jelre, ha meg kell állítani a gépet.

Abban az esetben, ha a mérőfej beleütközne valamibe, a mérőfejvezérlő elektronika megakadályozza a tapintáskor szokásos visszahúzást.

A mérőfej csatlakozása olyan kialakítású, hogy ütközés esetén elengedi a tapintószármodult.

A termék közvetlenül hajtott motorokkal rendelkezik, és VÉSZLEÁLLÍTÁS esetén a legkisebb kockázattal járó műveletet hajtja végre, azaz azonnal megáll és a leállás előtti helyzetben marad. Ezáltal a fejet mozgató motorok tápellátása a VÉSZLEÁLLÍTÁS gomb megnyomása esetén sem szűnik meg.

A PH20 fej csak a Renishaw által biztosított csomagolásban szállítható.

Ez a berendezés nem alkalmas robbanásveszélyes légkörben történő használatra.