Skip navigation

LT - Sauga

ATSARGIAI: prieš išpakuodami ir montuodami sistemą PH20, atidžiai perskaitykite pateikiamus saugos nurodymus ir užtikrinkite, kad visi operatoriai jų laikytųsi kiekvieną kartą. Prieš leidžiant naudoti įrenginius, į kuriuos įmontuojama sistema PH20 ir kiti su šia sistema naudojami įtaisai, operatoriai turi būti išmokyti jais dirbti.

Įsitikinkite, ar supratote visus saugos nurodymus Prieš naudojant, rekomenduojama susipažinti su PH20 sistemos dalimis.

ATSARGIAI: kai kuriose sistemos PH20 dalyse ir su ja naudojamuose įtaisuose yra nuolatinių magnetų. Todėl svarbu arti jų nelaikyti prietaisų, kuriuos gali paveikti magnetinis laukas, pavyzdžiui, duomenų atmintinių.

Naudojimas ir techninė priežiūra

Prietaisas turi būti naudojamas tik su atitinkamu „Renishaw“ valdikliu.

Sistemą PH20 turi sumontuoti tik apmokytas personalas.

Tiesiogiai NEREDAGUOKITE jokių sistemos failų. Atitinkamą derinimo programinės įrangos paketą gali naudoti tik apmokytas personalas.

Rekomenduojama, kad prieš atliekant bet kokius priežiūros darbus, būtų atjungtas elektros maitinimas.

Galima atlikti tik tuos priežiūros darbus, kurie nurodyti techninės priežiūros skyriuje.

Įspėjimai

Saugokitės netikėtų judesių. Naudotojui nerekomenduojama atidaryti veikiančios zondo galvutės ir adatos junginio gaubto. Įrenginio tiekėjas turi užtikrinti, kad naudotojas žinotų apie didžiausią sistemos galingumą.

Atliekant visus darbus, kai naudojami įrenginio įrankiai, įrenginys valomas ir prižiūrimas, rekomenduojama užsidėti apsauginius akinius.

Įrenginio tiekėjas atsako už tai, kad naudotojas būtų įspėtas apie pavojus, susijusius su įrenginio naudojimu, taip pat apie pavojus, minimus „Renishaw“ prietaiso techninėje dokumentacijoje, ir kad būtų sumontuoti atitinkami apsauginiai įrenginiai bei blokatoriai.

Laikykitės įrenginio tiekėjo naudojimo nurodymų.

Saugokite galvutę nuo smūgio į ruošinį ar CMM stalą.

UŽTIKRINKITE, kad galvutė ant CMM ašies būtų sumontuota kuo tvirčiau.

UŽTIKRINKITE, kad galvutė judės laisvai prieš keisdami jos padėtį.

NENAUDOKITE jėgos jokioms judančioms galvutės dalims.

NEJUDINKITE galvutės ašių ranka, kai uždedama ar nuimama apsauga.

Sistemoje ir jos sudedamosiose dalyse nėra detalių, kurias galėtų remontuoti pats naudotojas. Negalima mėginti ardyti jokios prietaiso dalies. Kilus problemai, pagalbos kreipkitės į tiekėją.

Laidai turi atitikti „Renishaw“ specifikacijas. Netinkami laidai gali sugadinti įrenginį.

Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, zondo signalas gali neteisingai nurodyti, kad jo reikšmės atstatytos į pradinę būseną. Nepasikliaukite zondo signalais ir iš karto nestabdykite įrenginio.

Zondo paleidimo atšaukimo funkcija, zondui atsitrenkus, apsaugos įrenginį nuo atsitraukimo.

Zondo jungtis sukurta taip, kad nutikus avarijai, adatos modulis atsijungtų.

Įrenginyje yra tiesioginiai varikliai bei kyla mažiausias pavojus ESTOP, atliekant greitą sustabdymą į blokavimo padėtį. Galvutės varikliai nenustos veikę, netgi atleidus mygtuką ESTOP

PH20 galvutę galima vežti tik „Renishaw“ pakuotėje.

Įrenginys netinkamas naudoti sprogioje aplinkoje.