Skip navigation

HR - Sigurnost

OPREZ: Prije raspakiravanja i instaliranja sustava sonde PH20, korisnik mora paljivo procitati donje sigurnosne upute i osigurati da ih cijelo vrijeme potuju svi rukovatelji. Rukovatelji moraju biti obuceni za koritenje i primjenu sustava sonde PH20 i pripadajucih proizvoda, u kontekstu stroja koji je njima opremljen, prije nego to dobiju doputenje rada na stroju.

Uvjerite se da razumijete sve sigurnosne upute. Preporučuje se upoznavanje s komponentama sustava PH20.

OPREZ: U nekim komponentama sustava PH20 i pridruenih proizvoda koriste se trajni magneti. Vano je drati ih podalje od predmeta koji mogu biti zahvaceni magnetskim poljima, npr. sustavi pohrane podataka, elektrostimulatori srca, satovi itd.

Rad i održavanje

Proizvod se koristi samo s odgovarajućim Renishaw kontrolerom.

Instaliranje sustava PH20 mora provesti obučeno osoblje.

NEMOJTE izravno uređivati nijednu datoteku sustava; odgovarajući softverski paket za puštanje u rad smije koristiti samo obučeno osoblje.

Važno je isključiti struju prije provođenja svih radova održavanja.

Održavanje se ograničava na postupke opisane u poglavlju o održavanju.

Upozorenja

Budite na oprezu zbog neočekivanog pomicanja. Korisnik mora ostati izvan punog radnog prostora glave sonde i igle. Dobavljač stroja mora osigurati da je korisnik svjestan punog unutrašnjeg radnog prostora sustava.

Kod svih primjena koje uključuju korištenje strojnih alata ili CMM-ova, preporučuje se zaštita očiju.

Dobavljač stroja dužan je osigurati da korisnik bude upozoren na sve opasnosti tijekom rada, uključujući one navedene u Renishawovoj dokumentaciji proizvoda, te da su mu omogućene odgovarajuće zaštite i sigurnosni prekidači.

Proučite radne upute dobavljača stroja.

Pazite na to da se izbjegne sudaranje glave i radnog elementa ili CMM ploče.

UVJERITE se da je glava montirana koliko je moguće čvršće na kalem CMM-a.

Prije zahtijevanja promjene položaja se UVJERITE da se glava kreće bez prepreka.

NEMOJTE primjenjivati silu na pokretne dijelove glave.

NEMOJTE rukama pomicati osovine glave kad su zaključane ili otključane.

Proizvod i komponente sustava ne sadrže dijelove koje može servisirati sam korisnik. Ne smijete pokušavati rastaviti nijedan dio proizvoda. U slučaju problema, kontaktirajte svojega dobavljača za pomoć.

Kablovi moraju zadovoljiti specifikacije tvrtke Renishaw. Nepravilno postavljanje kablova moglo bi prouzročiti oštećenje opreme.

Pod određenim okolnostima signal sonde može lažno pokazivati stanje položaja sonde. Nemojte se pouzdati da će signali sonde zaustaviti kretanje stroja.

Nadjačavanje otponca sonde spriječit će povlačenje u slučaju sudara sonde.

Zglob sonde je napravljen tako da otpušta modul igle u slučaju lomljenja.

Proizvod ima izravne pogonske motore te je najmanje rizična reakcija značajke E-STOP provođenje brzog zaustavljanja iza kojega slijedi položaj zadržavanja. Kao takvi, motori glave će i dalje biti pod naponom, čak i nakon pritiska gumba E-STOP.

Glava PH20 mora se transportirati u pakovanju tvrtke Renishaw.

Ova oprema nije pogodna za korištenje u potencijalno ekplozivnoj atmosferi.