Skip navigation

CZ - Bezpečnost

Mezi pohyblivými součástmi a mezi pohyblivými a statickými součástmi hrozí nebezpečí přiskřípnutí. Při přesunování nebo ručním nastavování sondy nedržte snímací hlavici.

Dejte pozor na nečekaný pohyb stroje. Uživatel by se měl zdržovat mimo pracovní rozsah stroje, zejména mimo místa pohybu snímací hlavy, prodlužovacího nástavce a sondy.

Při jakékoli práci s obráběcími stroji nebo souřadnicovými měřicími stroji (CMM) je doporučeno používat ochranu očí.

Jisté instalace obsahují externí vzduchové potrubí. Je třeba věnovat pozornost bezpečnému uchycení potrubí k vzduchovým fitinkům se záseky.

Pokyny týkající se bezpečného čištění produktů společnosti Renishaw naleznete v části věnované informacím o údržbě v příslušné dokumentaci k produktu.

Před započetím jakékoliv údržby zařízení odpojte napájení. Přečtěte si provozní pokyny dodavatele příslušného stroje.

POZNÁMKA: Systém PHS-2 neobsahuje elektřinou napájené jednotky.

Povinností dodavatele stroje je informovat uživatele o nebezpečích spojených s provozem i o nebezpečích zmiňovaných v dokumentaci k produktům společnosti Renishaw a zajistit dostatečné ochranné a bezpečnostní systémy.

Za určitých okolností může signál sondy nesprávně označovat klidový stav sondy. Nevyužívejte signály sondy jako hlavní impuls pro zastavování stroje.

Předpokládaným způsobem nouzového zastavení produktů společnosti Renishaw je odpojení napájení.