Skip navigation

FI - Turvallisuus

Liikkuvien osien ja staattisten osien välillä on litistymisvaara. Älä pidä kiinni anturin päästä sen liikkuessa tai vaihtaessasi anturia käsin.

Varo odottamatonta liikettä. Käyttäjän tulee pysyä anturin pään, lisäosien ja anturiyhdistelmien toimintasäteen ulkopuolella.

Silmänsuojainten käyttö on suositeltavaa kaikkia työstökoneita ja koordinoituja mittauskoneita (CMM) käytettäessä.

Tietyissä asennuksissa on ulkoisia ilmaputkia. Käyttäjän tulee huolehtia siitä, että putket ovat tiukasti kiinni liitosyhteissä.

Renishaw-tuotteiden turvalliset puhdistusohjeet löytyvät kunkin tuotteen huolto-ohjeista.

Katkaise virta ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista. Tutustu koneen toimittajan käyttöohjeisiin.

HUOMAA: PHS-2-järjestelmässä ei ole sähköverkkoon kytkettäviä laitteita.

Koneen toimittajan vastuulla on että käyttäjä on saanut tiedon mahdollisista käyttöön liittyvistä vaaroista, mukaan lukien Renishaw'n tuoteselosteessa mainitut vaarat. Konetoimittajan tulee myös varmistaa, että suojukset ja turvalukitukset ovat riittävät.

Tietyissä olosuhteissa anturilta tuleva signaali saattaa virheellisesti osoittaa, että anturi on paikallaan. Älä luota siihen, että anturin signaalit pysäyttävät varmuudella koneen liikkumisen.

Renishaw-tuotteiden hätäpysäytys tehdään tavallisesti katkaisemalla virransyöttö.