Skip navigation

RO - Instrucţiuni de siguranţă

Există riscul prinderii pielii atât între piesele în mişcare cât şi între piesele în mişcare şi cele fixe. Nu ţineţi de capul palpatorului în timpul deplasării acestuia sau în timpul schimbării manuale a palpatorului propriu-zis.

Atenţie la deplasările neaşteptate. Operatorul trebuie să rămână complet în afara spatiului de lucru al capului / al prelungirii / al palpatorului.

În toate aplicaţiile care presupun utilizarea maşinilor unelte sau a MMC, se recomandă protejarea ochilor.

Anumite instalații sunt prevăzute cu țevi externe de aer. Trebuie să aveți grijă ca țevile să fie bine fixate pe niplurile inelate.

Pentru instrucțiuni privind curățarea în siguranță a produselor Renishaw, consultați informațiile privind întreținerea din documentația corespunzătoare a produsului respectiv.

Înaintea executării oricăror operaţii de întreţinere, scoateţi echipamentul de sub tensiune. Consultați instrucțiunile de operare livrate de furnizorul mașinii.

NOTĂ: Nu există unități cu alimentare de la rețea în sistemul PHS-2.

Furnizorul mașinii este responsabil să asigure că utilizatorul cunoaște pericolele pe care le presupune operarea mașinii, inclusiv cele menționate în documentația produsului Renishaw, și să asigure că sunt furnizate dispozitivele de blocare și de protecție corespunzătoare.

În anumite circumstanţe, semnalul palpatorului poate indica în mod eronat poziţia aşezată a acestuia. Nu vă bazaţi pe semnalele primite de la palpator pentru a opri deplasarea maşinii.

Metoda sugerată pentru oprirea de urgență a produselor Renishaw este întreruperea alimentării cu curent.