Skip navigation

HR - Sigurnost

Između dijelova u pokretu i između pokretnih i statičkih dijelova postoji opasnost od uklještenja. Tijekom pomicanja ili ručne zamjene sonde, nemojte držati glavu sonde.

Budite oprezni zbog mogućnosti neočekivanog pomicanja. Korisnik mora ostati izvan punog radnog opsega glave sonde/produžetka/kombinacija sonde.

Kod svih primjena koje uključuju upotrebu alatnih strojeva ili CMM-ova preporučuje se zaštita očiju.

Na određenim instalacijama su vanjske cijevi za zrak. Potrebno je paziti kako biste bili sigurni da su cijevi dobro učvršćene na bodljikave priključke za zrak.

Za upute o sigurnom čišćenju proizvoda Renishaw proučite informacije o održavanju u odgovarajućoj dokumentaciji proizvoda.

Isključite napajanje prije provođenja bilo kakvih radova održavanja. Proučite upute za rad dobavljača stroja.

NAPOMENA: U sustavu PHS-2 nema uređaja na struju.

Dobavljač stroja dužan je osigurati da korisnik bude upozoren na sve opasnosti tijekom rada, uključujući one navedene u dokumentaciji proizvoda Renishaw, te mora osigurati odgovarajuće zaštite i sigurnosne blokade.

Pod određenim okolnostima signal sonde može lažno pokazivati stanje položaja sonde. Nemojte se pouzdati da će signali sonde zaustaviti kretanje stroja.

Očekivana metoda omogućavanja zaustavljanja u nuždi za proizvode Renishaw je isključenje napajanja.