Skip navigation

SL - Varnost

Nevarnost stiska med premikajočimi se deli oziroma med premikajočimi se in statičnimi deli. Ne držite merilne glave med premiki ali ko ročno menjavate glavo.

Bodite pozorni na nepričakovane premike. Zadržujte se zunaj delovnega območja merilne glave/podaljška/kombinacij merilne glave.

Pri vsaki uporabi obdelovalnih strojev ali koordinatnih merilnih strojev priporočamo uporabo zaščitnih očal.

Nekatere inštalacije imajo zunanje zračne cevi. Poskrbite, da bodo cevi zanesljivo priključene na priključke za zrak.

O varnem čiščenju izdelkov Renishaw si preberite razdelek Vzdrževanje v pripadajoči dokumentaciji.

Pred začetkom vzdrževanja stroj izklopite iz električnega omrežja. Držite se navodil dobavitelja stroja.

OPOMBA: V sistemu PHS-2 ni delov, ki bi se napajali iz električnega omrežja.

Odgovornost dobavitelja stroja je, da uporabnika opozori na vse nevarnosti pri delovanju, tudi na tiste, ki so navedene v dokumentaciji Renishaw, in da zagotovi vsa potrebna varovala in varnostne zapore.

V določenih pogojih lahko signal glave lažno nakazuje, da je glava spravljena. Ne zanašajte se na signale glave za ustavitev gibanja stroja.

Predvidena metoda za zaustavitev izdelkov Renishaw v sili je izklop električnega napajanja.