Skip navigation

SV - Säkerhetsföreskrifter

Det finns risk för klämning mellan rörliga delar och mellan rörliga och stillastående delar. Håll inte i probhuvudet under rörelse eller vid manuellt probbyte.

Se upp för plötsliga rörelser. Operatören ska hålla sig utanför arbetsområdet för probhuvud/förlängning/probkombinationer.

Ögonskydd rekommenderas för alla tillämpningar, där verktygsmaskiner eller koordinatmätmaskiner används.

Vissa anläggningar innehåller externa luftslangar. Var noga med att kontrollera att slangarna sitter ordentligt fast på slangkopplingarna.

Se underhållsinformationen i relevant produktdokumentation för instruktioner angående säker rengöring av Renishaws produkter.

Koppla bort strömmen innan underhåll utförs. Se maskintillverkarens bruksanvisning.

OBS: Det finns inga nätströmsdrivna enheter i PHS-2-systemet.

Maskinleverantören ansvarar för att användaren informeras om de risker som drift innebär, inklusive de som nämns i Renishaws produktdokumentation, samt att tillräckliga skydd och säkerhetsförreglingar tillhandahålls.

Under vissa omständigheter kan probsignalen felaktigt ange att en prob är monterad. Lita inte på sondsignaler för att stoppa maskinens rörelse.

Metoden för nödstopp för Renishaws produkter förutsätter att strömmen kopplas bort.