Skip navigation

NL - Veiligheid

Er is risico op inklemming tussen de bewegende onderdelen onderling en tussen bewegende en niet bewegende onderdelen. Houd de tasterkop niet vast als de machine in werking is of bij het handmatig verwisselen van een taster.

Pas op voor onverwachte bewegingen. De gebruiker dient buiten het werkbereik te blijven van combinaties van tasterkop, verlengstuk en meettaster.

Voor alle toepassingen waarbij bewerkingsmachines of CMM's worden gebruikt, wordt het dragen van een veiligheidsbril aanbevolen.

Bepaalde installaties hebben externe luchtleidingen. Zorg ervoor dat de leidingen stevig worden bevestigd aan de luchtfittingen.

Voor het veilig reinigen van Renishaw producten wordt verwezen naar de onderhoudsinstructies in de bijbehorende productdocumentatie.

Schakel de stroom uit, voordat u onderhoudwerkzaamheden verricht. Raadpleeg de bedieningshandleiding van de machineleverancier.

OPMERKING: Er zijn geen delen die onder hoogspanning staan in het PHS-2 system.

De leverancier van de machine dient te zorgen dat de gebruiker op de hoogte is van de risico's die zijn verbonden aan het gebruik van de machine, met inbegrip van de risico's vermeld in de productdocumentatie van Renishaw, en dat de machine is voorzien van voldoende beveiligingen en veiligheidsvergrendelingen.

Onder bepaalde omstandigheden kan het tastersignaal een onjuiste tastertoestand aangeven. Vertrouw niet op de tastersignalen voor het stoppen van de machinebeweging.

U kunt in geval van nood de Renishaw apparatuur stopzetten door de stroom uit te schakelen.