Skip navigation

DA - Sikkerhed

Der er risiko for at blive klemt mellem bevægelige dele og mellem bevægelige og statiske dele. Hold ikke sondehovedet under bevægelse eller ved manuelle sondeskift.

Pas på uventede bevægelser. Brugeren bør holde sig uden for hele probehovedets/forlængerens/probekombinationernes arbejdsområde.

I alle tilfælde, hvor der anvendes værktøjs- og koordinatmålemaskiner, anbefales det at bære beskyttelsesbriller.

Ved visse installationer er der flere udvendige rør til luft. Man skal være omhyggelig med at fastgøre disse rør til samlingerne med modhager.

Se under vedligeholdelse i produktdokumentationen for at få instruktioner til sikker rengøring af Renishawprodukter.

Afbryd strømforsyningen, før der foretages vedligeholdelse. Se maskinleverandørens brugervejledning.

BEMÆRK: Der er ingen enheder i PHS-2 systemet, der strømforsynes fra lysnettet.

Det er maskinleverandørens ansvar at sikre, at brugeren er bekendt med eventuelle risici i forbindelse med driften, herunder de risici, som er nævnt i Renishaws produktdokumentation, og at sikre, at der er tilstrækkelig afskærmning af sikkerhedsblokeringer.

Under visse omstændigheder kan sondesignalet ved en fejl angive, at sonden står stille. Stol ikke på, at probesignaler vil stoppe maskinens bevægelse.

Den forventede metode til nødstop af Renishawprodukter er afbrydelse af strømforsyningen.