Skip navigation

LT - Sauga

Tarp judančių detalių bei tarp judančių ir statiškų detalių pakliuvę objektai gali būti suspausti. Nelaikykite zondo galvutės veikiant įrenginiui ar keisdami zondą rankiniu būdu.

Saugokitės netikėtų judesių. Naudotojas turi saugotis patekti į bet kurią zondo galvutės / ilgintuvo / zondų junginio veikimo zonos dalį.

Atliekant visus darbus, kai naudojami įrenginio įrankiai, įrenginys valomas ir prižiūrimas, rekomenduojama užsidėti apsauginius akinius.

Atskiruose modeliuose yra išoriniai oro vamzdžiai. Pasirūpinkite, kad vamzdžiai būtų tinkamai pritvirtinti prie rantytųjų oro jungčių.

„Renishaw“ gaminių saugaus valymo instrukcijas rasite priežiūros nurodymuose, pateikiamuose kartu su gaminiu.

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite elektros srovės tiekimą. Laikykitės įrenginio tiekėjo naudojimo nurodymų.

PASTABA: PHS-2 sistemoje nėra mazgų, maitinamų iš maitinimo tinklo.

Įrenginio tiekėjas atsako už tai, kad naudotojas būtų įspėtas apie pavojus, susijusius su įrenginio naudojimu, taip pat apie pavojus, minimus „Renishaw“ prietaiso techninėje dokumentacijoje, ir kad būtų sumontuoti atitinkami apsauginiai įrenginiai bei blokatoriai.

Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, zondo signalas gali neteisingai nurodyti, kad jo reikšmės atstatytos į pradinę būseną. Nepasikliaukite zondo signalais ir iš karto nestabdykite įrenginio.

Tinkamiausias būdas sustabdyti „Renishaw“ prietaisą – nutraukti elektros srovės tiekimą.