Skip navigation

PL - Bezpieczeństwo

Występuje niebezpieczeństwo zakleszczenia pomiędzy częściami ruchomymi oraz częściami ruchomymi i nieruchomymi. Nie wolno trzymać głowicy sondy podczas wykonywania przemieszczeń ani podczas ręcznej zmiany sondy.

Należy wystrzegać się nieskoordynowanych ruchów. Użytkownik powinien pozostawać poza pełnym zasięgiem roboczym zespołu głowica sondy/łącznik przedłużający/sonda.

Podczas obsługi obrabiarek lub maszyn współrzędnościowych zaleca się używanie osłon na oczy.

W pewnych instalacjach występują zewnętrzne przewody rurowe powietrza. Należy zadbać, aby te przewody rurowe były pewnie zamocowane do króćców powietrza ze zgrubieniami.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące bezpiecznego wykonywania czyszczenia produktów Renishaw, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi konserwacji w dokumentacji odpowiedniego produktu.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie energią elektryczną. Zapoznać się z instrukcjami obsługi dostarczonymi przez dostawcę urządzeń.

UWAGA: System PHS-2 nie zawiera żadnych zespołów o zasilaniu sieciowym.

Na dostawcy obrabiarki spoczywa odpowiedzialność za uprzedzenie użytkownika o wszelkich zagrożeniach związanych z eksploatacją łącznie z tymi, o jakich wspomina się w dokumentacji produktu Renishaw oraz za zapewnienie stosownych osłon i blokad zabezpieczających.

W określonych warunkach sygnał sondy może fałszywie wskazywać stan gotowości sondy. Nie należy zatrzymywać pracy maszyny tylko z powodu fałszywego sygnału sondy.

Zalecaną metodą zapewnienia awaryjnego zatrzymania działania produktów firmy Renishaw jest odłączenie zasilania energią elektryczną.