Skip navigation

DA - Sikkerhed

Elektriske krav

ACC2-3 styreenheden strømføres af netstrømsforsyningen via et IEC 320 kabel. Driftsspændingen for enheden er som følger:

  • 100 V – 240 V veksel + 10%, -15%
  • 47 Hz - 66 Hz
  • 50 W

Udskiftning af sikringer

Der er to 1 A (T) HBC langsomme 250 V sikringer (den ene er reserve). Sikringerne udskiftes sådan:

  1. Sluk for netstrømmen..
  2. Brug en skruetrækker til at lempe sikringsholderen ud, som man kan komme til sikringerne.
  3. Tag sikringen ud og erstat den med en 1 A (T) HBC langsom 250 V, 20x5 mm sikring klasse IEC127.
  4. Sæt sikringsholderen i igen.
  5. Tænd igen for netstrømmen.

ADVARSEL: Sørg for kun at bruge den specificerede type ved udskiftningen. Udstyret skal tilsluttes en beskyttende jordforbindelse via et strømforsyningskabel (ledning) med tre ledere. Netstikket må kun sættes i en stikkontakt med beskyttende jordforbindelse. Den beskyttende jordforbindelseskontakt må ikke omgås ved at benytte en forlængerledning uden beskyttende leder.

ADVARSE: Enhver afbrydelse af den beskyttende leder kan gøre udstyret farligt. Sørg for at jordforbindelseskravene følges nøje.

Infrarøde lysstråler

KLASSE 1 LED-PRODUKT

FORSIGTIG! Dette produkt bruger infrarøde følestråler. Aksen foran den infrarøde lysstråle er på linje med sprækken på forsiden af portlågene. Selvom det er sikkert at kikke direkte på strålen, anbefales brugeren ikke at sætte øjet på linje med stråleaksen eller tæt på LED-kilden der sidder i højre side af port 8-låget.

Technical drawing:  Technical drawing:  ACR1 - infra red light emission - safety image_DA

Advarsler

Der er risiko for at blive klemt mellem bevægelige dele og mellem bevægelige og statiske dele. Hold ikke på sondehovedet under bevægelse eller ved manuelle sondeskift.

Pas på uventede bevægelser. Brugeren bør holde sig uden for hele probehovedets/forlængerens/probekombinationernes arbejdsområde.

Håndter og bortskaf batterier i henhold til producentens anbefalinger. Anvend kun de anbefalede batterier. Lad ikke batteriterminalerne komme i kontakt med andre genstande af metal.

I alle tilfælde, hvor der anvendes værktøjs- og koordinatmålemaskiner, anbefales det at bære beskyttelsesbriller.

Der er ingen dele inde i Renishawenhederne, som sluttes til lysnettet, der kan efterses eller repareres af brugeren. Send alle defekte enheder til Renishaws kundeservicecenter.

Udskift sikringer, der er sprunget, med nye komponenter af samme type. Se i afsnittet SIKKERHED (SAFETY) i produktdokumentationen.

Se afsnittet MAINTENANCE (VEDLIGEHOLDELSE) i produkt­dokumentationen for at få instruktioner til sikker rengøring af Renishaw­produkter.

Afbryd strømforsyningen, før der foretages vedligeholdelse.

Se maskinleverandørens brugervejledning.

Det er maskinleverandørens ansvar at sikre, at brugeren er bekendt med eventuelle risici i forbindelse med driften, herunder de risici, som er nævnt i Renishaws produktdokumentation, og at sikre, at der er tilstrækkelig afskærmning af sikkerhedsblokeringer.

Under visse omstændigheder kan probesignalet ved en fejl angive, at proben står stille. Stol ikke på, at probesignaler vil stoppe maskinens bevægelse.

ACC2-2 kan afbrydes fra vekselstrømmen ved hjælp af hovedafbryderen på bagpanelet. Hvis der kræves yderligere måder at afbryde strømforsyningen på, skal de være specificeret og monteret af maskinproducenten eller installatøren af produktet. Afbryderen skal være placeret, så CMM-operatøren nemt kan nå den, og den skal overholde IEC61010 og eventuelle andre relevante nationale regulativer for ledningsføring i det land, hvor installationen foretages.