Skip navigation

HR - Sigurnost

Električni uvjeti

ACC2-3 upravljač se napaja iz izmjeničnog napajanja putem IEC 320 priključka. Radni naponi uređaja su sljedeći:

  • 100 V - 240 V ac + 10%, -15%
  • 47 Hz - 66 Hz
  • 50 W

Zamjena osigurača:

Postoje dva 1 A (T) HBC troma osigurača od 250 V (jedan je rezervni). Osigurač se mijenja na sljedeći način:

  1. Isključite napajanje:
  2. Odvijačem izvucite držač osigurača kako biste otkrili osigurač.
  3. Izvadite osigurač i zamijenite ga s 1 A (T) HBC tromim osiguračem od 250 V, 20 × 5 mm, klasifikacija IEC127.
  4. Zamijenite kućište osigurača.
  5. Ponovno uključite napajanje..

UPOZORENJE: Za zamjenu koristite samo osigurače navedenog tipa. Ova oprema mora biti spojena na zaštitni vodič uzemljenja putem trožilnog mrežnog kabela. Mrežni utikač treba umetnuti samo u utičnicu s uzemljenjem. Uzemljenje se ne smije poništiti uporabom produžnog kabla bez zaštitnog vodiča.

UPOZORENJE: Svaki prekid zaštitnog vodiča može učiniti opremu opasnom. Vodite računa da se zahtjevi za uzemljenje strogo poštuju.

Emisija infracrvene svjetlosti

KLASA 1 LED PROIZVOD

OPREZ: Ovaj proizvod koristi infracrvene zrake. Os ispred infracrvene zrake se nalazi u razini s utorima na prednjim stranama poklopaca ulaza. Iako je izravno gledanje u zraku sigurno, korisniku se preporučuje da izbjegava prilaziti okom u razinu osi zrake ili blizu LED izvora koji se nalazi na desnoj strani poklopca ulaza 8.

Technical drawing:  Technical drawing:  ACR1 - infra red light emission - safety image_HR

Upozorenja

Između dijelova u pokretu i između pokretnih i statičkih dijelova postoji opasnost od uklještenja. Tijekom pomicanja ili ručnih zamjena sondi, nemojte držati glavu sonde.

Budite oprezni zbog mogućnosti neočekivanog pomicanja. Korisnik treba ostati izvan punog radnog dometa kombinacija glave sonde/produžetka/sonde.

Za rukovanje i zbrinjavanje baterija slijedite preporuke proizvođača. Upotrebljavajte isključivo preporučene baterije. Pripazite da priključni polovi baterije ne dodiruju druge metalne predmete.

Kod svih primjena koje uključuju upotrebu alatnih strojeva ili CMM-ova preporučuje se zaštita očiju.

Unutar električnih uređaja Renishaw nema dijelova koje korisnik može sam servisirati. Uređaje u kvaru vratite u ovlašteni korisnički servisni centar tvrtke Renishaw.

Pregorjele osigurače zamijenite novima iste vrste. Pogledajte odlomak SIGURNOST u odgovarajućoj dokumentaciji proizvoda.

Za upute o sigurnom čišćenju proizvoda Renishaw proučite odlomak o održavanju u odgovarajućoj dokumentaciji proizvoda.

Isključite napajanje prije provođenja bilo kakvih radova održavanja.

Proučite upute za rad dobavljača stroja.

Dobavljač stroja dužan je osigurati da korisnik bude upozoren na sve opasnosti tijekom rada, uključujući one navedene u dokumentaciji proizvoda Renishaw, te mora osigurati odgovarajuće zaštite i sigurnosne blockade.

Pod određenim okolnostima signal sonde može pogrešno pokazivati stanje položaja sonde. Nemojte se pouzdati da će signali sonde zaustaviti kretanje stroja.

ACC2-2 se odvaja od izmjenične struje pomoću mrežnog prekidača na stražnjoj ploči. Ako je potrebna neka dodatna izolacija, mora je navesti i izvesti proizvođač stroja ili instalater proizvoda. Izolator mora biti smješten tako da bude lako dostupan CMM operateru i usklađen s IEC61010 te svim primjenjivim nacionalnim regulativama za ožičenje u državi u kojoj se instalira.