Skip navigation

HU - Biztonság

Elektromos követelmények

Az ACC2-3 vezérlő a hálózati tápfeszültséghez egy IEC 320 csatlakozóval kapcsolódik. Az egység névleges feszültségértékei a következők:

  • 100 V–240 V váltakozó áram + 10%, -15%
  • 47 Hz - 66 Hz
  • 50 W

Biztosítékcsere

Két darab lassú kiolvadású 1 A (T) HBC 250 V biztosíték áll rendelkezésre (az egyik a tartalék). A biztosítékcsere a következőképpen végezhető el:

  1. Válassza le a hálózati tápellátást.
  2. Egy csavarhúzó segítségével emelje ki a biztosítéktartót a biztosíték láthatóvá tételéhez.
  3. Távolítsa el a biztosítékot, és cserélje ki egy lassú kioldású, 1 A (T) HBC, 250 V, 20 × 5 mm jellemzőkkel rendelkező, IEC127 követelményeknek megfelelő biztosítékkal.
  4. Helyezze vissza a biztosítéktartót.
  5. Csatlakoztassa a hálózati tápellátást.

FIGYELEM! Bizonyosodjon meg arról, hogy a csere során csak a meghatározott jellemzőknek megfelelő biztosítékokat használ. A berendezést védőföldelő vezetékhez kell csatlakoztatni háromeres (hálózati) tápkábelen keresztül. A hálózati dugót olyan kimeneti aljzathoz illessze, amely védőföldelő csatlakozással rendelkezik. A védőföldeléshez való csatlakozást tilos védővezetővel nem rendelkező hosszabbító kábellel ellehetetleníteni.

FIGYELEM! A védővezető bármilyen megszakadása a berendezés használatát veszélyessé teheti. Bizonyosodjon meg arról, hogy szigorúan eleget tesz a földelési követelményeknek.

Infravörös fénysugarak kibocsátása

CLASS 1 BESOROLÁSÚ LED TERMÉK

VIGYÁZAT: A termék infravörös érzékelősugarakat használ. Az infravörös fénysugár tengelye a portfedelek elülső részén lévő horonyokkal egy vonalban található. Ugyan a sugárba való közvetlen tekintés nem jelent veszélyt, azt javasoljuk, hogy a felhasználó ne helyezze szemét a sugártengely vonalába vagy a LED-fényforráshoz közel, amely a 8-as portfedél jobb oldalán található.

Technical drawing:  Technical drawing:  ACR1 - infra red light emission - safety image_HU

Figyelmeztetések

A mozgó alkatrészek, illetve a mozgó és álló alkatrészek között becsípődés veszélye áll fenn. A tapintófejet ne fogja meg mozgás vagy a tapintófej manuális cseréje közben.

Legyen óvatos a nem várt mozgások tekintetében. Tartózkodjon a tapintófej / hosszabbító / tapintó kombináció teljes mozgáskörzetén kívül!

A telepek és akkumulátorok kezelését és kiselejtezését a gyártói javaslatoknak megfelelően végezze. Kizárólag az ajánlott típusú telepeket és akkumulátorokat szabad használni. Vigyázzon, hogy a telep, illetve akkumulátor érintkezői ne érintkezzenek más fémtárgyakkal.

Szerszámgépek és koordináta-mérőgépek használata során mindig javasolt a szemvédő viselése.

A Renishaw hálózati tápellátású egységek nem tartalmaznak a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. A meghibásodott egységeket juttassa el egy hivatalos Renishaw Vevőszolgálati Központhoz.

A kiolvadt biztosítékokat azonos típusúakra cserélje. Olvassa el a megfelelő termékdokumentációban található BIZTONSÁG fejezetet.

A Renishaw szerszámgépek biztonságos tisztítására vonatkozó előírásokat megtalálja a megfelelő termékismertető Karbantartás című fejezetében.

Karbantartási munkák előtt mindig áramtalanítsa a gépet.

Ezzel kapcsolatban tekintse át a gép gyártója által kiadott kezelési utasítást.

A gép gyártójának kötelessége felhívni a felhasználó figyelmét a berendezés használata során fennálló valamennyi veszélyre, beleértve a Renishaw termékeihez tartozó dokumentációban említett kockázatokat is; emellett az ő felelőssége a megfelelő védőelemek és biztonsági megszakító berendezések biztosítása is.

Bizonyos körülmények között a tapintó jele tévesen arról tájékoztathat, hogy a tapintó még nem tért ki. Ne hagyatkozzon a tapintó jelére, ha meg kell állítani a gépet.

Az ACC2-2 egy, a hátsó panelen található főkapcsoló segítségével csatlakoztatható a váltóáramú tápforráshoz. Ha egyéb leválasztásra lenne szükség, akkor azt a berendezés gyártójának vagy a termék beszerelőjének kell meghatároznia és beszerelnie. A leválasztónak a CMM üzemeltető számára könnyen hozzáférhető helyen kell lennie, és meg kell felelnie az IEC61010 szabványnak, illetve a területileg érvényes villamos bekötési szabályoknak.