Skip navigation

NL - Veiligheid

Elektriciteitsnormen

De ACC2-3 controller wordt aangedreven door de wisselstroomtoevoer via een IEC 320-aansluiting. De bedrijfsspanningen van de unit zijn als volgt:

  • 100 - 240 V wisselstroom + 10%, -15%
  • 47 Hz - 66 Hz
  • 50 W

Vervanging van de zekering

Er zijn twee 1 A (T) HBC slow-blow 250 V-zekeringen (één is een reserve). De zekering wordt als volgt vervangen:

  1. Ontkoppel de netspanning.
  2. Gebruik een schroevendraaier om de zekeringhouder los te maken om de zekering te onthullen.
  3. Verwijder de zekering en vervang deze door een 1 A (T) HBC slow-blow, 250 V, 20 × 5 mm zekering, geschikt als IEC127.
  4. Vervang de zekeringhouder.
  5. Sluit de netspanning opnieuw aan.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat alleen de zekeringen van het gespecificeerde type worden gebruikt voor vervanging. Deze apparatuur moet met een drieaderige voedingskabel (lijn) worden aangesloten op een stroombron met een aardverbinding ter beveiliging. De stekker mag alleen in een stopcontact worden gestoken dat is voorzien van een beschermend aardingscontact. Het beschermende aardcontact mag niet worden genegeerd door het gebruik van een verlengkabel zonder beschermende geleider.

WAARSCHUWING: Elke onderbreking van de beschermingsgeleider kan de apparatuur gevaarlijk maken. Zorg ervoor dat de aardingsvereisten strikt in acht worden genomen.

Infraroodlichtemissie

KLASSE 1 LED-PRODUCT

WAARSCHUWING: Dit product maakt gebruik van infrarode detectiestralen. De as aan de voorkant van de IR-lichtbundel bevindt zich in lijn met de sleuven in de voorkant van de poortdeksels. Hoewel het rechtstreeks bekijken van de straal veilig is, wordt de gebruiker geadviseerd om te voorkomen dat het oog in lijn komt met de straalas of dicht bij de LED-bron aan de rechterkant van het deksel van poort 8.

Technical drawing:  Technical drawing:  ACR1 - infra red light emission - safety image_NL

Waarschuwingen

Er is risico op inklemming tussen de bewegende onderdelen onderling en tussen bewegende en niet bewegende onderdelen. Houd de tasterkop niet vast als de machine in werking is of bij het handmatig verwisselen van een taster.

Pas op voor onverwachte bewegingen. De gebruiker dient buiten het werkbereik van de combinatie tasterkop/verlengstuk/meettaster te blijven.

Behandel de batterijen volgens de aanwijzingen van de fabrikant en verwijder ze volgens de voorschriften. Gebruik uitsluitend de aanbevolen batterijen. Zorg ervoor dat de poolklemmen niet in contact komen met andere metalen voorwerpen.

Voor alle toepassingen waarbij bewerkingsmachines of CMM's worden gebruikt, wordt het dragen van een veiligheidsbril aanbevolen.

De onderdelen van netspanning gevoede Renishaw-units kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Stuur defecte units terug naar een van de klantenservicecentra van Renishaw.

Vervang doorgebrande zekeringen door nieuwe van hetzelfde type. Lees het hoofdstuk VEILIGHEID in de bijbehorende productdocumentatie.

Voor het veilig reinigen van Renishaw producten wordt verwezen naar het hoofdstuk Onderhoud in de bijbehorende productdocumentatie.

Schakel de stroom uit, voordat u onderhoudwerkzaamheden verricht.

Raadpleeg de bedieningshandleiding van de machineleverancier.

De leverancier van de machine dient te zorgen dat de gebruiker op de hoogte is van de risico's die zijn verbonden aan het gebruik van de machine, met inbegrip van de risico's vermeld in de productdocumentatie van Renishaw, en dat de machine is voorzien van voldoende beveiligingen en veiligheidsvergrendelingen.

Onder bepaalde omstandigheden kan het tastersignaal een onjuiste tastertoestand aangeven. Vertrouw niet op de tastersignalen voor het stoppen van de machinebeweging.

De ACC2-2 afsluiten van de wisselspanning gebeurt met de netschakelaar op het achterpaneel. Als nog een extra manier van afsluiten gevraagd wordt, dan moet die gespecificeerd en geplaatst worden door de machinefabrikant of de monteur van het product. De afsluitvoorziening moet ruim binnen het bereik van de CMM-operator aangebracht worden en voldoen aan IEC61010 en de andere elektrische regels die gelden in het land van plaatsing.