Skip navigation

FI - Turvallisuus

Sähköjärjestelmää koskevat vaatimukset

ACC2-3-säätimen virtalähteenä toimii verkkovirta, jota syötetään IEC 320 -liittimen kautta. Laitteen käyttöjännite on seuraavanlainen:

  • 100 V - 240 V ac + 10%, -15%
  • 47 Hz - 66 Hz
  • 50 W

Sulakkeen vaihto

Hitaita 1 A:n (T) 250 V:n HBC-sulakkeita on kaksi (toinen on varasulake). Sulake vaihdetaan seuraavasti:

  1. Irrota laite verkkovirrasta.
  2. Nosta sulakepidike pois ruuvitaltan avulla, jotta sulake tulee esiin.
  3. Poista sulake ja vaihda se 1 A:n (T) 250 V:n hitaaseen HBC-sulakkeeeseen (20 x 5 mm, IEC127-luokitus).
  4. Aseta sulakepidike takaisin.
  5. Kytke laite takaisin verkkovirtaan.

VAROITUS: Vaihdettavat sulakkeet saavat olla vain määritetyn tyyppisiä. Tämä laitteisto pistää yhdistää suojamaajohtimeen kolmella pääverkkovirta (linja) -kaapelilla. Verkkovirtapistokkeen saa liittää vain suojamaadoituskoskettimella varustettuun pistorasiaan. Suojaamaakoskettimen vaikutusta ei saa estää käyttämällä jatkojohtoa, jossa ei ole suojajohdinta.

VAROITUS: Suojajohtimen puuttuminen tekee laitteistoista vaarallisen. Varmista, että maadoitusvaatimuksia noudatetaan täsmällisesti.

Lähettää infrapunavaloa

LUOKAN 1 LED-TUOTE

HUOMIO: Tämä tuote käyttää infrapunavalo (IR) -pohjaisia tunnistusvalokeiloja. IR-valokeilan etuakseli sijaitsee samassa linjassa portin kansien edessä olevien aukkojen kanssa. Vaikka valokeilaan voi katsoa suoraan turvallisesti, on suositeltavaa välttää asettamasta silmiä samaan linjaan valokeilan akselin kanssa tai portin 8 kannen oikealla puolella olevan LED-lähteen lähelle.

Technical drawing:  Technical drawing:  ACR1 - infra red light emission - safety image_FI

Varoitukset

Liikkuvien osien ja staattisten osien välillä on litistymisvaara. Älä pidä kiinni mittapäästä sen liikkuessa tai vaihtaessasi anturia käsin.

Varo odottamatonta liikettä. Käyttäjien on pysyteltävä mittapään, jatkeen ja anturin yhdistelmän toiminta-alueen ulkopuolella.

Käytä ja hävitä paristot niiden valmistajien ohjeiden mukaisesti. Käytä ainoastaan suositeltuja paristoja. Älä anna pariston napojen koskettaa muita metalliesineitä.

Silmänsuojainten käyttö on suositeltavaa kaikkia työstökoneita ja koordinoituja mittauskoneita (CMM) käytettäessä.

Sähköverkkoon kytkettävät Renishaw-tuotteet eivät sisällä käyttäjän huollettavia osia. Vialliset osat tulee palauttaa valtuutetulle Renishaw-asiakaspalvelukeskukselle.

Korvaa palaneet sulakkeet samantyyppisillä uusilla sulakkeilla. Lue tuotedokumentaation Safety (Turvallisuus) -kohta.

Renishaw-tuotteiden turvalliset puhdistusohjeet löytyvät tuotedokumentaation Maintenance (Huolto) -kohdasta.

Katkaise virta ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.

Tutustu koneen toimittajan käyttöohjeisiin.

Koneen toimittajan vastuulla on että käyttäjä on saanut tiedon mahdollisista käyttöön liittyvistä vaaroista, mukaan lukien Renishaw'n tuoteselosteessa mainitut vaarat. Konetoimittajan tulee myös varmistaa, että suojukset ja turvalukitukset ovat riittävät.

Tietyissä olosuhteissa anturin signaali saattaa virheellisesti ilmaista anturin kytkeytynyttä tilaa. Älä luota siihen, että anturin signaalit pysäyttävät varmuudella koneen liikkumisen.

ACC2-2 eristetään vaihtovirtalähteestä takapaneelissa olevan pääkatkaisijan avulla. Jos ylimääräisiä eristyskeinoja tarvitaan, tämä täytyy määritellä ja mahdolliset laitteet kiinnittää koneeseen tuotteen valmistajan tai asentajan toimesta. Eristyskytkin on sijoitettava standardin IEC61010 ja asennuspaikalla voimassa olevien sähköteknisten asennusohjeiden mukaisesti sellaiseen paikkaan, jossa se on helposti CMM-käyttäjän ulottuvilla.