Skip navigation

RO - Instrucţiuni de siguranţă

Cerințe electrice

Controlerul ACC2-3 este alimentat de la sursa de alimentare principală CA printr-un conector IEC 320. Tensiunile de operare ale unității sunt următoarele:

  • 100 V - 240 V ac + 10%, -15%
  • 47 Hz - 66 Hz
  • 50 W

Înlocuirea siguranțelor

Există două siguranțe fuzibile lente 1 A (T) HBC de 250 V (una de rezervă). Siguranța se înlocuiește după cum urmează:

  1. Deconectați sursa de alimentare.
  2. Folosiți o șurubelniță pentru a ridica suportul siguranței și a descoperi siguranța.
  3. Scoateți siguranța și înlocuiți-o cu siguranța fuzibilă lentă 1 A (T) HBC, 250 V, 20 × 5 mm, cu valoare nominală conform IEC127.
  4. Înlocuiți suportul siguranței.
  5. Reconectați sursa de alimentare.

ATENŢIE: Pentru înlocuire, asigurați-vă că se folosesc doar siguranțele fuzibile de tipul celor specificate. Echipamentul trebuie să fie conectat la un conductor de protecție cu împământare prin intermediul unui cablu cu trei fire. Priza rețelei de alimentare trebuie să se introducă numai într-un corp dotat cu contact de protecție cu împământare. Contactul de protecție cu împământare nu trebuie să fie anihilat de folosirea unui cablu prelungitor fără conductor de protecție.

ATENŢIE: Orice întrerupere a conductorului de protecție poate face echipamentul periculos. Asigurați-vă că cerințele de împământare sunt respectate în mod strict.

Emisie lumină infraroșie

ATENŢIONARE PRODUS LED DE CLASĂ 1

ATENŢIE: Acest produs folosește fascicule sensibile la infraroșii. Axa din fața fasciculului de lumină IR este situată în linie cu canelurile din fața capacelor portului. Deși este sigur să se privească fasciculul în mod direct, se recomandă utilizatorului să evite să privească de-a lungul axei fasciculului sau în apropierea sursei LED situate în partea dreaptă a capacului 8 al portului.

Technical drawing:  Technical drawing:  ACR1 - infra red light emission - safety image_RO

Avertismente

Există riscul prinderii pielii atât între piesele în mişcare cât şi între piesele în mişcare şi cele fixe. Nu ţineţi de capul palpatorului în timpul deplasării acestuia sau în timpul schimbării manuale a palpatorului propriu-zis.

Atenţie la deplasările neaşteptate. Operatorul trebuie să rămână complet în afara zonei de acţiune a ansamblului cap palpator/prelungitor/palpator propriu-zis.

Manipulaţi şi aruncaţi bateriile în conformitate cu instrucţiunile fabricantului. Utilizaţi numai bateriile recomandate. Nu permiteţi terminalelor bateriei să intre în contact cu alte obiecte metalice.

În toate aplicaţiile care presupun utilizarea maşinilor unelte sau a MMC, se recomandă protejarea ochilor.

Nu există elemente care pot fi reparate de utilizator în interiorul surselor de alimentare Renishaw. Sursele defecte trebuie transmise Centrului de Service Renishaw pentru Clienţi.

Înlocuiţi siguranţele arse numai cu componente noi de aceeaşi valoare. Vezi capitolul SIGURANŢĂ al documentaţiei fiecărui produs implicat.

Pentru instrucţiuni referitoare la curăţirea în siguranţă a produselor Renishaw, vezi capitolul Întreţinere al documentaţiei fiecărui produs implicat.

Înaintea executării oricăror operaţii de întreţinere, scoateţi echipamentul de sub tensiune.

Consultați instrucțiunile de operare livrate de furnizorul mașinii.

Furnizorul mașinii este responsabil să asigure că utilizatorul cunoaște pericolele pe care le presupune operarea mașinii, inclusiv cele menționate în documentația produsului Renishaw, și să asigure că sunt furnizate dispozitivele de blocare și de protecție corespunzătoare.

În anumite circumstanţe, semnalul palpatorului poate indica în mod eronat poziţia aşezată a acestuia. Nu vă bazaţi pe semnalele primite de la palpator pentru a opri deplasarea maşinii.

ACC2-2 este izolat de reţeaua de curent alternativ prin intermediul întrerupătorului de reţea de pe panoul posterior. Dacă sunt necesare sisteme suplimentare de izolare, acestea trebuie specificate şi montate de către producătorul sau instalatorul maşinii. Comanda izolaţiei trebuie poziţionată la îndemâna operatorului si trebuie sa fie comformă cu IEC61010 şi cu normele naţionale aplicabile în ţara de instalare.