Skip navigation

GA - Sábháilteacht

Riachtanais leictreacha

Tá an rialaitheoir ACC2-3 á chumhachtú ón bpríomhsholáthar AC trí nascóir IEC 320. Is iad seo a leanas voltais oibriúcháin an aonaid:

  • 100 V - 240 V ac + 10%, -15%
  • 47 Hz - 66 Hz
  • 50 W

Athsholáthar fiúsanna

Tá dhá 1 A (T) HBC 250 V fhiús mhallshéidte (ceann amháin díobh ina chomhpháirt spártha) ag an táirge. Déantar an fiús a athsholáthar mar seo a leanas:

  1. Dínasc an phríomhchumhacht.
  2. Bain leas as scriúire chun an coinneálaí fiúis a bhaint amach agus an fiús a nochtadh.
  3. Bain an fiús agus cuir an fiús seo isteach ina ionad: 1 A (T) HBC 250 V, 20 × 5 mm fhiús mallshéidte, le ratáil IEC127.
  4. Cuir an coinneálaí fiúis ar ais.
  5. Athnasc an phríomhchumhacht.

RABHADH: Cinntigh nach n-úsáidtear ach fiúsanna athsholáthair den chineál atá sonraithe. Ní mór don trealamh sin a bheith nasctha le seoltóir cosanta talmhaithe trí phríomhchábla (líne) a bhfuil trí chroíleacán ann. Ná cuir an phríomhphlocóid isteach ach in asraon soicéid a bhfuil teagmháil chosanta thalmhaithe aige. Ní dhéanfaidh cábla sínte gan seoltóir cosanta an teagmháil chosanta thalmhaithe a chealú.

RABHADH: Má chuirtear isteach ar an seoltóir cosanta, féadfaidh sé sin an trealamh a chur i riocht dainséarach. Cinntigh go gcloítear go cruinn leis na riachtanais talmhaithe.

Astú solais infridheirg

CLATÁIRGE LED D'AICME 1

AIRE: Baineann an táirge seo leas as gathanna braite infridhearga. Tá an ais ag tosach an gha solais IR ar aon líne leis na sliotáin ag tosach chlaibíní na bport. Cé nach bhfuil sé dainséarach féachaint ar an nga go díreach, moltar don úsáideoir gan a shúile a chur ar aon líne le hais an gha ná in aice leis an bhfoinse LED atá suite ar thaobh na láimhe deise de chlaibín poirt 8.

Technical drawing:  Technical drawing:  ACR1 - infra red light emission - safety image_GA

Rabhaidh

Tá guaiseacha cúngúcháin ann idir páirteanna atá ag gluaiseacht agus idir páirteanna atá ag gluaiseacht agus páirteanna statacha. Ná coinnigh greim ar cheann an tóireadóra le linn gluaiseachtaí, nó nuair a bhíonn tóireadóir á athrú de láimh.

Fainic an chorraíl gan choinne. Ba chóir don oibreoir fanacht glan amach ó réimse iomlán oibre cheann an tóireadóra / an tsínte/ chumaisc an tóireadóra.

Láimhsítear agus diúscraítear cadhnraí de réir mholtaí an déantúsóra. Ná bain leas ach as na cadhnraí molta. Ná lig do na teirminéil chadhnra dul i dtadhaill le hoibiachtaí miotalacha eile.

Moltar cosaint do na súile i ngach aon fheidhmiú lena mbaineann úsáid uirlisí meaisín nó CMM.

Níl aon pháirteanna inseirbhíse úsáideora laistigh de phríomhaonaid chumhachta Renishaw. Seol aonaid fhabhtacha ar ais chuig Ionad údaraithe Renishaw um Sheirbhís do Chustaiméirí.

Déan fiúsanna séidte a athsholáthar le comhpháirteanna den chineál céanna. Tagair don rannóg SÁBHÁILTEACHT i gcáipéisíocht ábhartha an táirge.

Do threoracha maidir le glantóireacht shábháilte na dtáirgí Renishaw, tagair do rannóg Cothabhála i gcáipéisíocht ábhartha an táirge.

Bain an chumhacht de sula ndéantar aon oibríochtaí cothabhála.

Déan tagairt do threoracha oibriúcháin sholáthraí an mheaisín féin.

Is í freagracht sholáthraí an mheaisín í chun a chinntiú go gcuirtear an t-úsáideoir ar an eolas i leith aon ghuaiseacha a bhaineann leis an oibriúchán, lena n-áirítear iad siúd a luaitear i gcáipéisíocht táirge Renishaw, agus chun a chinntiú go soláthraítear sciatha cosanta agus idirghlais sábháilteachta leordhóthanacha.

D'fhéadfadh an tóireadóir comhartha a thabhairt, ar chúinsí áirithe, go raibh rud éigin cearr leis go bréagach. Ná bí ag brath ar chomharthaí tóireadóra le gluaiseacht an mheaisín a stopadh.

Is féidir ACC2-2 a aonrú ón gcumhacht AC tríd an lasc phríomhchumhachta ar an gcúlphainéal a úsáid. Má tá aon mhodhanna aonraithe breise riachtanach, ní mór do dhéantúsóir an mheaisín nó suiteálaí an táirge é a mhionsonrú agus a shuiteáil. Ní mór an t-aonraitheoir a shuiteáil cóngarach don oibritheoir CMM agus é i gcomhlíonadh le IEC61010 agus le haon rialacháin náisiúnta sreangaithe infheidhmithe don tír inar suiteáiltear é.